Västerbybadets Corona-rustning!

Allmänt:

För er säkerhet och skydd har vi utökat våra städrutiner och tvål och handsprit finns tillgängligt.
Vi ber alla kunder hålla avstånd vid köbildning samt i omklädningsrum, gym och bad och vänligen hålla sig hemma vid minsta förkylningssymptom.
Dock sker alla besök hos oss på egen risk.

Gymmet:

Vi ber alla våra tränande att hjälpa till att torka redskap och maskiner med de medel som finns tillgängliga samt upprätthålla mycket god handhygien.
Tvätta händerna noga enligt direktiven innan du börjar träna.
Försök även så långt det är möjligt att använda varannan maskin.
För att ytterligare minska smittorisken har vi halverat antalet deltagare på våra gruppass och vi tar bort Box då det är en kontaktsport.
Finns möjligheten så duscha och byt om hemma. Är det inte möjligt håll avstånd.
Deltagarantalet på alla gruppass är minskat till 10st för att avstånd ska kunna hållas.

Badet:

Vi kommer tillåta max 30 personer i simhallen samtidigt. Blir det mkt folk kan badtid på två timmar införas och olika insläppstider.