Rekommendationer ang idrottsanläggningar

2020-03-25

Vi gör helt rätt som håller öppet säger denna rapport från Folkhälsomyndigheten!
Läs väldigt gärna HÄR